№ 16 Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку на 2015 рік