Цілі, які мають бути досягнуті структурними підрозділами апарату Борівської районної державної адміністрації при виконанні ними визначених законодавством та розпорядженнями голови районної державної адміністрації функцій та завдань у 2015 році

З метою досягнення системного, високопрофесійного організаційного забезпечення управлінської діяльності районної державної адміністрації, якісної роботи та плідної співпраці працівників апарату районної державної адміністрації з працівниками органів місцевого самоврядування району визначити такі цілі та пріоритетні напрями роботи:

п/п

Цілі, які мають бути досягнуті структурними підрозділами апарату районної державної адміністрації

Відповідальний за виконання

1

2

3

1. Організаційно-управлінська діяльність апарату районної державної адміністрації

1

Забезпечити формування річного та квартальних планів роботи райдержадміністрації з урахуванням державних, регіональних та районних програм розвитку, відповідних урядових рішень та розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій

Відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації

2

Підвищити якість планування роботи райдержадміністрації з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату

Відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації

3

Продовжити роботу щодо впровадження нових форм і методів, які дають позитивний результат

Відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації

4

Забезпечити максимальний вплив регламентуючих документів на ефективність організаційної діяльності райдержадміністрації

Відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації

2. Забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування

1

Сприяти ефективному функціонуванню органів місцевого самоврядування, в частині виконання делегованих повноважень, шляхом контролю за їх діяльністю, з виїздом на місце, аналізу їх роботи

Відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації

2

Надавати необхідну методично-консультативну та практичну допомогу виконавчим комітетам місцевих рад

Структурні підрозділи апарату райдержадміністрації

3

Забезпечити реалізацію плану здійснення контролю за виконанням органами місцевого самоврядування Борівського району делегованих повноважень органів виконавчої влади на 2015 рік

Відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації

3. Підготовка та прийняття управлінських рішень, участь в організації роботи дорадчих органів

1

Здійснювати аналіз звітів структурних підрозділів райдержадміністрації про діяльність консультативно-дорадчих органів та за їх результатами надавати доповідні записки керівництву райдержадміністрації з висновками та пропозиціями щодо покращення їх роботи

Відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації

4. Підготовка матеріалів з питань нагородної справи

1

Забезпечити здійснення заходів щодо підготовки та обробки нагородних документів, їх упорядкуванню, систематизації та обліку

Відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації

5. Організація контролю за своєчасним виконанням документів

1

Продовжити практику контролю за складанням планів контролю на документи, які мають терміни виконання від 6 місяців і більше

Головний спеціаліст

(з питань контролю) апарату райдержадміністрації

2

Надавати голові районної державної адміністрації пропозиції щодо притягнення до відповідальності, в установленому законом порядку, посадових осіб за невиконання, або невчасне виконання актів та доручень вищого рівня влади, розпоряджень та доручень голів обласної та районної державних адміністрацій

Головний спеціаліст

(з питань контролю) апарату райдержадміністрації

 

3

Продовжити практику організації перевірок реального стану виконання завдань на місцях

Головний спеціаліст

(з питань контролю) апарату райдержадміністрації

4

Здійснювати заходи із супроводу в електронних базах контрольних документів «FossDoc» та «Контроль-Борівська РДА»

Головний спеціаліст

(з питань контролю) апарату райдержадміністрації

5

Впровадити скайп-телефонію з керівником апарату та структурними підрозділами апарату райдержадміністрації для більш ефективної та упереджу вальної роботи з контрольними документами

Головний спеціаліст

(з питань контролю) апарату райдержадміністрації

6. Добір, розстановка, навчання та підвищення кваліфікації кадрів

1

Формування дієвого кадрового резерву на посади державних службовців та організація роботи з ним

Сектор кадрової роботи апарату райдержадміністрації

2

Досягти в районній державній адміністрації забезпечення державної служби кваліфікованими кадрами та створення умов для їх професійного зростання та підвищення кваліфікації, а саме направити:

- на підвищення кваліфікації до Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України не менше 20 осіб

Сектор кадрової роботи апарату райдержадміністрації

7. Організація роботи зі зверненнями громадян в районній державній адміністрації

1

Забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації інформації щодо порядку організації та проведення особистого прийому громадян керівництвом районної державної адміністрації, графіків цих прийомів

Загальний відділ апарату райдержадміністрації

2

Забезпечити організацію особистого прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомог, у приймальні районної державної адміністрації

Загальний відділ та юридичний сектор апарату райдержадміністрації

3

Проводити аналітичну роботу із зверненнями громадян, аналіз листів громадян щодо виявлення найбільш актуальних проблем, виявлення причин, що зумовлюють надходження повторних звернень громадян, безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників

Загальний відділ апарату райдержадміністрації

4

Налагодження суспільного діалогу між Борівською районною державною адміністрацією та громадськості шляхом досягнення прозорості та доступності в роботі із зверненнями громадян

Загальний відділ апарату райдержадміністрації

5

Дотримуватися виконавської дисципліни щодо звернень громадян, які звернулися до урядової телефонної «гарячої лінії» та не допускати фактів формального підходу до роботи з розгляду таких звернень

Загальний відділ апарату райдержадміністрації

8. Організація діловодства в апараті районної державної адміністрації

1

Забезпечити дотримання єдиних вимог щодо підготовки документів та організації роботи з ними відповідно до Регламенту Борівської районної державної адміністрації та Інструкції з питань  діловодства в районній державній адміністрації

Загальний відділ апарату райдержадміністрації

2

Сприяти роботі структурних підрозділів районної державної адміністрації з питань ведення діловодства шляхом надання методичної та практичної допомоги

Загальний відділ апарату райдержадміністрації

9. Робота з забезпечення доступу до публічної інформації

1

Вживати заходів щодо удосконалення системи обліку документів, що містять публічну інформацію. Вивчення можливостей стосовно впровадження програмного продукту, який передбачатиме можливість оперативного доступу до електронних копій будь-яких типів документів, а також вирішення широкого спектру завдань:

- постійного оновлення публічної інформації;

- реєстрації запитів на інформацію, а також відповідей на них;

- забезпечення швидкого формування необхідних видів звітності та аналітичної інформації;

- здійснення пошуку документів, тощо.

Юридичний сектор апарату райдержадміністрації

2

Удосконалити алгоритм оприлюднення публічної інформації на офіційному веб-сайті райдержадміністрації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Юридичний сектор апарату райдержадміністрації

10. Інформатизація та інформаційно-комп’ютерне забезпечення

1

Впровадження оновленого офіційного веб-сайту районної державної адміністрації та його технічне супроводження

Загальний відділ апарату райдержадміністрації

11. Ведення та функціонування Державного реєстру виборців

1

Продовжувати приведення бази Державного реєстру виборців згідно вимог Закону України «Про державний реєстр виборців», працювати за допомогою візуального та автоматизованого контролю над виявленням виборців, інформація про яких в базі відсутня, застаріла або не коректна

Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації

12. Організація роботи щодо запобігання, виявлення і протидії корупції та правового забезпечення

1

Вживати заходів щодо організації роботи з питань запобігання проявів корупції, додаткове вивчення управлінських процедур при здійсненні яких найбільш часто вчиняються корупційні діяння та інші правопорушення пов’язані з корупцією

Юридичний сектор апарату райдержадміністрації

2

Сприяти організації правової роботи, спрямованої на правильне  застосування, неухильного дотримання та запобігання не виконання вимог законодавства, інших нормативно-правових актів службовцями райдержадміністрації під час виконання покладених на них завдань та наданих повноважень

Юридичний сектор апарату райдержадміністрації

13. Робота по взаємодії з правоохоронними органами

1

Продовжити запровадження нових форм та методів, які дають позитивний результат в галузі забезпечення законності, правопорядку, додержання прав і свобод громадян, виконання заходів з оборонної та мобілізаційної підготовки

Сектор з питань мобілізаційної, оборонної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації

14. Відкритість та прозорість в діяльності районної державної адміністрації

1

Сприяти максимальній відкритості та прозорості в діяльності апарату та районної державної адміністрації

Сектор масових комунікацій апарату райдержадміністрації

2

Систематично інформувати громадськість через районну газету «Трудова слава» та на офіційному веб-сайті Борівської районної державної адміністрації щодо її діяльності

Сектор масових комунікацій апарату райдержадміністрації