Голова районної державної адміністрації

Голова районної державної адміністрації
КІЯН ВІТАЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
 
Голова Борівської районної державної адміністрації
 
Народився 05 вересня 1971 року, м.Барвінкове, Барвінківського району, Харківської області, громадянин України.
 
Освіта: вища, в 1993 році - Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства, спеціальність механізація сільського господарства, кваліфікація: інженер-механік.
в 2007 році - Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність «Державне управління», кваліфікація: магістр державного управління.
 
Трудова діяльність:
з 08.1988 року по 08.1988 рік робітник колгоспу ім.Леніна, м.Барвінкове, Барвінківського району.
з 08.1988 року по 06.1993 рік студент Харківського інституту механізації та електрифікації сільського господарства.
з 08.1993 року по 01.1995 рік майстер-налагоджувальник колгоспу ім.Леніна, м.Барвінкове, Барвінківського району.
з 01.1995 року по 05.1998 рік інженер Борівського комунального дочірнього водопровідно-каналізаційного підприємства.
з 05.1998 року по 03.2003 рік начальник Борівського комунального водопровідно-каналізаційного підприємства.
з 03.2003 року по 07.2005 рік заступник голови Борівської районної державної адміністрації.
з 11.2005 року по 01.2007 рік головний спеціаліст, завідуючий відділом, начальник відділу зв’язків з територіальними громадами, органами місцевого самоврядування, райдержадміністрацією, громадськими, політичними організаціями і рухами виконавчого апарату (секретаріату) Борівської районної ради.
з 01.2007 по 04.2014 рр. директор Борівського районного центру зайнятості.
з 04.2014 року голова Борівської районної державної адміністрації.
 
Депутатська діяльність:
- депутат Борівської районної ради Харківської області VІІ скликання
 
Почесні звання і нагороди:
- Почесна грамота Харківського обласного центру зайнятості (2008 р.)
- Подяка директора Державного центру зайнятості (2009 р.)
- Подяка директора Державного центру зайнятості (2010 р.)
- Почесна відзнака Борівської районної ради "Борівська слава" (2016 р.)
 
Електронна адреса - borivska@rda.kh.gov.ua
Контактні телефони - (05759) 6-13-85, 6-14-71
 

РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ

зміни до РОЗПОДІЛУ ОБОВ’ЯЗКІВ

Голова районної державної адміністрації:

1.1. Голова районної державної адміністрації:
очолює районну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю, несе відповідальність за виконання покладених на неї завдань і  здійснення районною державною адміністрацією її повноважень відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації», інших законів України, у тому числі забезпечує виконання в межах Борівського району Харківської області Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Харківської обласної державної адміністрації, інших центральних органів виконавчої влади;
представляє районну державну адміністрацію у відносинах з обласною державною адміністрацією, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами, регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію;
визначає структуру районної державної адміністрації, затверджує штатні розписи структурних підрозділів районної державної адміністрації, затверджує Положення про апарат районної державної адміністрації та положення про її структурні підрозділи, спрямовує і координує діяльність першого заступника, заступника голови, керівника апарату районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації. Утворює, реорганізує, ліквідує відповідно до законодавства структурні підрозділи апарату та структурні підрозділи районної державної адміністрації, призначає на посади та звільняє з посад у встановленому порядку першого заступника голови, заступника голови, керівника апарату районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що  належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил України та інших військових формувань, не заборонених чинним законодавством України, Міністерства внутрішніх справ України;
виступає розпорядником коштів районної державної адміністрації в межах затверджених бюджетів. Має право розпорядження рахунками та право підпису платіжних, розрахункових, розпорядчих, інших фінансових і банківських документів, договорів, накладних на приймання, передачу товарно-матеріальних цінностей, тощо. Затверджує акти на списання матеріальних цінностей;
утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та затверджує їх персональний склад. Очолює колегію районної державної адміністрації та визначені ним консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи при районній державній адміністрації;
здійснює заходи, пов’язані з мобілізаційною підготовкою, цивільним захистом та територіальною обороною;
організовує технічний захист інформації та створює належні умови для забезпечення контролю за технічним захистом інформації в районній державній адміністрації;
забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності та здійснює постійний контроль за забезпеченням її охорони в районній державній адміністрації;
на виконання власних і делегованих повноважень одноособово видає розпорядження голови районної державної адміністрації та надає обов’язкові для виконання доручення;
здійснює інші повноваження, передбачені актами чинного законодавства для місцевих державних адміністрацій.

1.2. Голова районної державної адміністрації у межах своїх повноважень координує діяльність:
управління Державної казначейської служби України у Борівському районі Харківської області;
Борівського відділення Ізюмської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області;
військової частини А-0478;
Борівського відділу Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області;
Борівського відділення поліції Ізюмського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківської області;
та сприяє їм у виконанні покладених на них завдань.

1.3. Голова районної державної адміністрації взаємодіє з іншими гілками влади – судовою та представницькою в межах повноважень, визначених чинним законодавством.

1.4. Голова районної державної адміністрації спрямовує та контролює діяльність:
фінансового управління Борівської районної державної адміністрації;
сектору з питань мобілізаційної, оборонної та режимно-секретної роботи апарату Борівської районної державної адміністрації;
головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції апарату Борівської районної державної адміністрації;
головного спеціаліста загального відділу апарату Борівської районної державної адміністрації (з питань контролю).

1.5. Очолює районну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Борівського району.

1.6. Встановлює премії керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації зі статусом юридичної особи публічного права та керівнику апарату районної державної адміністрації;
погоджує в установленому порядку  виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань керівникам структурних підрозділів зі статусом юридичної особи публічного права районної державної адміністрації та їх заступникам.

1.7. Приймає рішення в установленому порядку щодо встановлення конкретного розміру надбавки за вислугу років, надбавок за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи, премій, матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, в межах затвердженого фонду оплати праці, першому заступнику і заступникам голови районної державної адміністрації.

1.8. У разі відсутності голови районної державної адміністрації його функції і повноваження виконує перший заступник голови районної державної адміністрації, а в разі відсутності останнього – заступник голови районної державної адміністрації, визначений головою районної державної адміністрації.