Керівник апарату районної державної адміністрації

Керівник апарату районної державної адміністрації

ШЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ 

Керівник апарату Борівської районної державної адміністрації

Народився 15 лютого 1980 року, смт.Борова, Борівського району, Харківської області, громадянин України.
 
Освіта: вища, в 2004 році - Харківський національний аграрний університет імені В.В.Докучаєва, спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація: економіст з бухгалтерського обліку та фінансів; 
в 2008 році - Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність «Державне управління», кваліфікація: магістр державного управління.

Трудова діяльність:
з червня 1998 року по травень 2001 року перебував на обліку в районному центрі зайнятості та працював сезонним працівником в сільгосппідприємствах.
з 05.2001 року по 11.2001 року оператор комп’ютерного набору, державний податковий інспектор групи обліку надходжень Борівського відділення Ізюмської об’єднаної державної податкової інспекції.
з 11.2001 року по 11.2003 року перебував на обліку в районному центрі зайнятості та працював сезонним робітником в сільгосппідприємствах.
з 11.2003 року по 09.2005 року спеціаліст І категорії загального відділу апарату Борівської районної державної адміністрації.
з 09.2005 року по 12.2005 року головний спеціаліст загального відділу апарату Борівської районної державної адміністрації.
з 12.2005 року по 08.2006 року начальник відділу організаційної роботи, заступник керівника апарату Борівської районної державної адміністрації.
з 08.2006 року по 08.2006 року заступник керівника апарату, начальник відділу організаційної роботи апарату Борівської районної державної адміністрації.
з 08.2006 року по 03.2008 року слухач денної форми навчання Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
з 04.2008 року по 01.2015 року заступник керівника апарату, начальник відділу організаційної роботи апарату Борівської районної державної адміністрації.
з 01.2015 року по цей час керівник апарату Борівської районної державної адміністрації.  

Почесні звання і нагороди:
- Почесна грамота Борівської районної державної адміністрації та Борівської районної ради (2005 р.) 
- Подяка директора Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (2007 р.) 
- Подяка голови Борівської районної державної адміністрації та голови Борівської районної ради (2010 р.) 
- Подяка голови Харківської обласної державної адміністрації (2011 р.)
- Грамота Борівської селищної ради Борівського району Харківської області (2011 р.)
- Почесна грамота Борівської районної державної адміністрації та Борівської районної ради (2017 р.)

Електронна адреса - borivska@rda.kh.gov.ua
Контактні телефони - (05759) 6-11-76

Положення про апарат районної державної адміністрації

Керівник апарату районної державної адміністрації:

здійснює керівництво діяльністю апарату та організовує його роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на апарат завдань, визначає ступінь відповідальності керівників та інших працівників його структурних підрозділів;

організовує планування роботи з персоналом апарату районної державної адміністрації, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» і «В», забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог чинного законодавства України;

забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу до центрального та територіального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється;

призначає громадян України, в тому числі і які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби  категорії «Б» і «В» апарату районної державної адміністрації, звільняє з таких посад відповідно до вимог чинного законодавства України;

присвоює ранги державним службовцям апарату районної державної адміністрації, які займають посади державної служби категорії «Б» і «В»;

здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в апараті районної державної адміністрації;

розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців,  які займають посади державної служби категорії «Б» і «В»;

приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» і «В»;

виконує функції роботодавця стосовно працівників апарату районної державної адміністрації, які не є державними службовцями;

затверджує посадові інструкції працівників апарату районної державної адміністрації;

очолює консультативно-дорадчі та інші допоміжні органи;

забезпечує підготовку робочих візитів керівництва  області та держави;

у  межах повноважень районної державної адміністрації, визначених Законом України «Про місцеві державні адміністрації», іншим законами України, забезпечує на території Борівського району реалізацію державної політики щодо ведення  Державного  реєстру виборців, запобігання та виявлення корупції (у межах компетенції);

проводить роботу щодо постійного вдосконалення діяльності апарату і впровадження нових, прогресивних форм і методів роботи, забезпечує розроблення та реалізацію заходів щодо вдосконалення організаційних структур виконавчої влади;

організовує доведення розпоряджень голови районної державної адміністрації до виконавців;

здійснює контроль за роботою з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, їх передачі в установленому порядку на постійне зберігання до архівного відділу районної державної адміністрації та Державного архіву області;

видає у межах повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

На період відсутності керівника апарату районної державної адміністрації його обов’язки виконує державний службовець апарату районної державної адміністрації визначений головою районної державної адміністрації.

Керівник апарату районної державної адміністрації несе персональну відповідальність за законність прийнятих ним рішень.