Інформація і роз’яснення

Роз'яснення щодо застосування законодавства з питань державної служби інформація НАДС


Щодо проблемних питань, які виникають при визначенні, поданні та затвердженні переліку посад працівників, державних органів, які виконують функції з обслуговування.

Роз'яснення щодо порядку присвоєння чергового рангу державним службовцям

Щодо застосування  вимог статті 84 Закону України «Про державну службу» у випадку звільнення державного службовця після набрання рішення суду про притягнення державного службовця до адміністративної відповідальності.

Щодо заробітної плати державного службовця, встановлення надбавок  та премій відповідно до чинного законодавства

Практичні питання дотриманням законодавства у сфері державної служби при прийнятті рішення щодо накладення дисциплінарного стягнення

Деякі питання визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування

Практика застосування ЗУ "Про державну службу" - Щодо змін істотних умов праці

Практичне застосування законодавства про державну службу при зміні істотніх умов державної служби

Щодо дисциплінарної комісії, оскарження рішення конкурсної комісії або рішення про накладення дисциплінарного стягнення

Щодо присвоєння рангів державним службовцям за співвідношенням до спеціального звання, присвоєного в органах державної податкової служби

Наказ НАДС від 16.03.2018  № 62 "Про внесення змін до Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»"