Щодо подання електронних декларацій

Щодо подання електронних декларацій

     Борівська районна державна адміністрація інформує, що з 1 січня 2017 року розпочався новий етап подання електронних декларацій.

     Так, згідно статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» суб’єктами, на яких поширюються дія цього Закону, є особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в тому числі і депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови, державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування. Відзвітувати про свої фінанси повинні також керівники  навчальних закладів державної та комунальної форми власності, а також заступники керівників навчальних закладів державної та комунальної форми власності, які наділені посадовими повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції, а також особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, а також інші особи, які не є службовими особами та які виконують роботу або надають послуги відповідно до договору з підприємством, установою, організацією, - у випадках, передбачених зазначеним Законом.

     Тобто, починаючи з 1 січня 2017 року розширилося коло суб’єктів е-декларування. Під другу хвилю потраплять, особи, які вже заповнювали е-декларації за 2015 рік, а також прирівняні до них посадові особи, юридичні особи публічного права.

     Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування для заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (https://nazk.gov.ua/) декларацій за 2016 рік необхідно мати ключ електронного цифрового підпису. Державна фіскальна служба України надає послугу електронного цифрового підпису суб’єктам декларування на безоплатній основі

     Щорічна декларація подається у період з 00 годин 00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.

     Відповідно до ст. 1 вищезазначеного Закону до суб’єктів декларування відносяться особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; інші посадові особи юридичних осіб публічного права; інші особи, які зобов’язані подавати декларацію відповідно до Закону.

     Також звертаємо увагу, що відповідно до п.2 статті 49 вищезазначеного Закону державні органи, органи місцевого самоврядування, а також юридичні особи публічного права зобов’язані перевіряти факт подання суб’єктами декларування, які в них працюють (працювали), відповідно до Закону декларацій та повідомляти Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному ним порядку.