На Борівщині розпочато проведення Європейського тижня місцевої демократії

На Борівщині розпочато проведення Європейського тижня місцевої демократії

На виконання Указу Президента України від 27.09.2007 № 922/2007 "Про Європейський тиждень місцевої демократії” у Борівському районі  районною державною адміністрацією спільно з районною,  селищною та сільськими радами, відповідно до затверджених планів, в період з 10 по 17 жовтня 2011 року  проводяться заходи з відзначення Європейського тижня місцевої демократії. Європейський тиждень місцевої демократії є щорічною загальноєвропейською кампанією, започаткованою в Україні 15 жовтня 2007 року. Тиждень передбачає одночасне проведення національних і місцевих заходів в усіх країнах-членах Ради Європи з метою активізації процесів розповсюдження інформації щодо принципів та досягнення місцевої і регіональної демократії у Європі, сприяння обізнаності громадян щодо можливостей вирішення питань місцевого значення та їх залучення до прийняття управлінських рішень. А саме: громадські слухання з важливих питань місцевого значення; дні відкритих дверей; відкриті засідання органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади; ознайомлення населення, передусім молоді, з діяльністю районних, сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів; в районних газетах, на телебаченні та радіо організовані цикли публікацій та передач з актуальних проблем розвитку. Серед  найбільш  значних  заходів,  що плануються  в Борівському  районі  протягом Європейського тижня місцевої демократії можна відзначити наступні:
1. На офіційному веб-сайті районної державної адміністрації розмістити  інформаційні матеріали щодо мети, цілей проведення зазначеного заходу в Україні, про виникнення та розвиток місцевого самоврядування в Європі.
2. З  метою роз’яснення європейських цінностей та  вирішення проблемних питань на території району керівництво районної державної адміністрації в жовтні 2011 року  проведе  виїзні прийоми громадян на території селищної та сільських рад.
3. Проведення єдиного дня інформування учнівської молоді, педагогічних працівників щодо висвітлення принципів роботи органів місцевого самоврядування, їх повноважень, можливостей та прав громадян щодо вирішення питань місцевого значення.
4. Для роз’яснення принципів Європейської інтеграції на територіях селищної і сільських рад району планується проведення  зустрічей представників органів місцевого самоврядування та депутатів зі школярами, громадянами, трудовими колективами.
5. Проведення виконавчими комітетами  районної, селищної та сільських рад презентацій рад, в ході яких члени територіальних громад скористаються  можливістю ознайомитися з діяльністю місцевих рад району, поспілкуватися з посадовими особами місцевого самоврядування, членами виконавчих комітетів та депутатами місцевих рад.
6. У закладах освіти району відбудуться виховні заходи: тематичні уроки на теми: «Україна: шлях до Європи», «Входження України в ЄЕС»; круглі столи: «Ми жителі Європи»; конкурси дитячих малюнків: «Європа очима українських дітей»; виховні години на тему: «Ми – європейці». 
7. У бібліотечних закладах освіти та культури району в жовтні організовані тематичні літературні виставки "Європейський тиждень місцевої демократії”, місцевого самоврядування та місцевої демократії тощо.
Основні засади проведення Європейського тижня місцевої демократії: 
Україна є невід’ємною та органічною частиною Європи. Одним з важливих пріоритетів реалізації  державної політики України є моніторинг та втілення кращих світових практик у галузі державного управління та місцевого самоврядування, активна участь у роботі провідних міжнародних та політичних організацій. 9 листопада 1995 р. Україна набула членство у Раді Європи (РЄ), основній міжнародній політичній організації Європи. Метою Ради Європи згідно Статуту є досягнення більшої інтеграції між її членами задля збереження та втілення у життя спільних ідеалів і принципів, а також сприяння економічному та соціальному прогресу. Діяльність Організації охоплює такі сфери суспільного життя, як права людини, засоби масової інформації, правове співробітництво, соціальне єднання, охорона здоров’я, освіта, культура, культурна спадщина, спорт, молодь, місцева демократія і транскордонне співробітництво, навколишнє середовище і регіональне планування. Міжнародно-правові документи Ради Європи (хартії, договори тощо) розроблені в Організації та ратифіковані країнами-членами наряду з документами Європейського Союзу становлять основу європейської міжнародно-правової бази, закладають підвалини сучасних європейських демократичних стандартів функціонування країн, сприяють їх сталому та ефективному розвитку .
З метою активізації політичного, економічного, соціального, культурного розвитку та забезпечення підвищення рівня життя та якості послуг, що надаються населенню, під час вступу до Ради Європи Україна взяла на себе відповідні зобов’язання, в тому числі стосовно імплементації міжнародно-правових документів, що визначають кращі стандарти та принципи функціонування самоврядування на місцевому і регіональному рівні, підтримки європейських ініціатив та практик забезпечення сталого розвитку місцевої і регіональної демократії. Основним міжнародно-правовим документом для країн-членів Ради Європи, який містить стандарти щодо організації управління на місцях на засадах місцевого самоврядування є Європейська хартія місцевого самоврядування (ЄХМС). 15 липня 1997 року Україна ратифікувала Європейську хартію місцевого самоврядування .
Виходячи з пріоритетності курсу України на європейську інтеграцію та визнаючи розвиток місцевого самоврядування в Україні однією з невід'ємних складових цього курсу Президентом України з 2007 встановлено щорічне проведення в тиждень, що включає 15 жовтня - дату відкриття для підписання Європейської хартії місцевого самоврядування в 1985 році Європейського тижня місцевої демократії.
Завданнями Тижня є розповсюдження інформації про діяльність місцевих органів влади, ознайомлення громадян з основними принципами їх роботи, привернення уваги населення селищ, міст та регіонів до того, що їхня участь у місцевих справах є найважливішим чинником життєздатності демократії. Поширення інформації про різні форми та можливості участі в прийнятті рішень на місцевому рівні повинне сприяти розширенню участі громадян у соціальному, культурному, економічному та політичному житті. Проведення таких заходів на місцях під єдиним "гаслом" на всьому континенті має підсилити розуміння того, що "місцевий" і "європейський" підходи до здійснення самоврядування не протистоять один одному, а взаємно один одного доповнюють. Місцева демократія є загальною європейською цінністю та повинна спиратися на кращі досягнення та практики в галузі управління та демократії.