Справжня революція в будівництві!

Справжня революція в будівництві!

12.03.2011 року набув чинності Закон України № 3038-VI «Про регулювання містобудівної документації», який прийнято Верховною Радою України 17.02.2011 року з урахуванням пропозицій Президента України. Зазначений Закон спрямований на максимальне спрощення дозвільних процедур у будівництві шляхом введення декларування та інших спрощень.
Прийняття Закону №3038 вселяє надію, що життя забудовників полегшиться. Зменшення кількості дозвільних і погоджувальних процедур, скорочення часу їх проходження та переліку необхідних документів; запровадження у дозвільній системі у будівництві принципів мовчазної згоди; здійснення окремих видів господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру - ось неповний перелік «Новинок», які мають спонукати забудовників до реалізації нових проектів.
Забудова присадибних, дачних і садових земельних ділянок може здійснюватися на підставі будівельного паспорта забудови земельної ділянки. Будівельний паспорт визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садового) житлового будинку, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного поверху) з площею до 300 квадратних метрів, господарських будівель і споруд, гаражів, елементів благоустрою та озеленення земельної ділянки. Проектування на підставі будівельного паспорта здійснюється без отримання містобудівних умов та обмежень. Для об’єктів, перелічених вище, розроблення проекту будівництва здійснюється виключно за бажанням замовника. Власник або користувач земельної ділянки, який вирішив розпочати будівництво повинен звернутися до відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Борівської державної адміністрації для отримання будівельного паспорту. Надання будівельного паспорту здійснюється на безоплатній основі, після подання заяви та пакета документів, протягом десяти робочих днів. Після отримання будівельного паспорту замовник має право розпочати будівництво направивши повідомлення про початок виконання будівельних робіт в Державну архітектурно-будівельну інспекцію або її територіальному органу за місцезнаходженням об’єкта будівництва. Форма повідомлення про початок виконання будівельних робіт та порядок його подання визначаються Кабінетом Міністрів України. Також необхідно заключити договір з відповідною організацією чи особою, яка має дозвіл на ЗДІЙСНЕННЯ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ за будівництвом. Після закінчення будівництва необхідно об’єкт містобудування прийняти в експлуатацію. У разі коли на самочинно збудоване нерухоме майно визнано право власності за рішенням суду, воно приймається в експлуатацію згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року №461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів». Експлуатація об’єктів, не прийнятих в експлуатацію, забороняється. Прийняття в експлуатацію об’єктів, будівництво яких здійснено на підставі будівельного паспорту, проводиться шляхом реєстрації Державною архітектурно-будівельною інспекцію та її територіальними органами поданої замовником декларації про готовність об’єкта до експлуатації. Зареєстрована декларація або сертифікат є підставою для укладення договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію об’єкт необхідних для його функціонування ресурсів – води, газу, тепло, електроенергії, включення даних про такий об’єкт до державної статистичної звітності та оформлення права власності на нього. Замовник зобов’язаний протягом семи календарних днів з дня прийняття в експлуатацію об’єкта:
- подати копію декларації або сертифіката місцевому органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням об’єкта для подання такими органами інформації про прийняття в експлуатацію об’єкт до органу державної статистики за формами, передбаченими звітно-статистичною документацією;
- проінформувати державні органи у сфері пожежної та техногенної безпеки про введення в експлуатацію об’єкта.
Будівельний паспорт – є ще одним свідченням «БЛАГИХ» намірів законодавця спростити процес будівництва. Прийняття в експлуатацію збудованих до 31 грудня 2009 року індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарчих (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт (самовільно збудовані) і заяви про прийняття в експлуатацію яких подаються до 31 грудня 2012 року, здійснюється безоплатно інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю за результатами технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж таких об’єктів за наявності документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розміщений такий об’єкт, протягом 30 днів з дня подання заяви. З питаннями та зауваженнями просимо вас звертатися до відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації тел. 61051.