• Головна
 • Новини
 • Звернення
 • Звернення до керівників та голів первинних профспілкових організацій, підприємств, установ району

Звернення до керівників та голів первинних профспілкових організацій, підприємств, установ району

Звернення до керівників та голів первинних профспілкових організацій, підприємств, установ району

   З  лютого місяця 2018 року  розпочато  черговий  двомісячник  з  укладання  колективних  договорів  підприємствами,  установами  та  організаціями  району.

   Особливості колдоговірні компанії 2018 року: суттєве підвищення законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати, при цьому змінено суть та структуру мінімальної заробітної плати. Відтепер показник мінімальної заробітної плати не застосовується як розрахункова величина у колективних договорах.

   Сучасний колективний договір, укладений з урахуванням можливостей підприємства, повинен містити заходи, спрямовані на забезпечення життєво важливих потреб працівників – повноцінну зайнятість, збереження робочих місць, гідну заробітну плату та недопущення її заборгованості, збереження здоров’я через безпечні умови праці, розширення соціальних гарантій та визначення конкретного механізму їх реалізації. Такий колдоговір є надійною основою для соціального захисту працівників, він дисциплінує та згуртовує трудовий колектив, підвищує відповідальність адміністрації підприємства, забезпечує працівникам можливість і мотивацію працювати якісно і продуктивно та сприяє впевненості у майбутньому як роботодавця так і працівників.

   Необхідність  укладання  колективних  договорів  на  підприємствах, в  установах  та  організаціях  передбачена ст. 65  Господарського  кодексу  України, ст. 11  КЗпП  України,  ст.2  Закону  України  «Про  колективні  договори  та  угоди»,  ст. 20   Закону   України  «Про  професійні  спілки,  їх  права  та  гарантії  діяльності»,  ст.  16  Закону  України  «Про  об’єднання  роботодавців».

   Колективний договір - це правовий акт, який регулює трудові, соціально-економічні та професійні відносини між роботодавцем та працівниками на підприємстві, в установі, організації.

Колективний договір в Україні укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів.

   Колективний договір укладається між власником або уповноваженим ним органом (особою), з одного боку, і профспілковими організаціями, які діють відповідно до своїх статутів, а у разі їх відсутності - представниками, вільно обраними на загальних зборах найманих працівників або уповноважених ними органів, з іншої сторони.

  Положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємства, установи, організації незалежно від того, чи є вони членами професійної спілки, і є обов'язковими як для власника або уповноваженого ним органу, так і для працівників підприємства, установи, організації.

   Зміст колективного договору визначається сторонами в межах їх компетенції.

У колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема:

 • зміни в організації, виробництва та праці;
 • забезпечення продуктивної зайнятості;
 • нормування і оплати праці, встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.);
 • встановлення гарантій, компенсацій, пільг;
 • участі трудового колективу у формуванні, розподілі та використанні прибутку підприємства (якщо це передбачено статутом);
 • режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;
 • умов і охорони праці;
 • забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;
 • гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій працівників;
 • умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці;
 • забезпечення  рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
 • заборона дискримінації.

   Колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги.

   Укладенню колективного договору передують колективні переговори.

   Порядок ведення переговорів з питань розробки, укладення або внесення змін в колективний договір, угоди визначається сторонами і оформляється відповідним протоколом.

   Для ведення переговорів і підготовки проектів колективного договору, угоди утворюється робоча комісія з представників сторін. Склад цієї комісії визначається сторонами.

   Сторони можуть переривати переговори з метою проведення консультацій, експертиз, отримання необхідних даних для вироблення відповідних рішень і пошуку компромісів.

   Сторони колективних переговорів зобов'язані надавати учасникам переговорів всю необхідну інформацію щодо змісту колективного договору, угоди. Учасники переговорів не мають права розголошувати відомості, що є державною або комерційною таємницею, і підписують відповідні зобов'язання.

   Робоча комісія готує проект колективного договору, угоди з урахуванням пропозицій, що надійшли від працівників, трудових колективів галузей, регіонів, громадських організацій, і приймає рішення, яке оформляється відповідним протоколом.

   Так, колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими органами державної виконавчої влади.

   Колективний договір, який, погіршує порівняно з чинним законодавством і угодами становище працівників, вважається недійсним.

   Колективний договір набирає чинності з дня його підписання представниками сторін або з дня, зазначеного у ньому.

   Контроль за виконанням колективного договору здійснюється безпосередньо сторонами, якi його уклали, у порядку, визначеному цим колективним договором.

   Якщо власник або уповноважений ним орган (особа) порушив умови колективного договору, профспілки, або уповноважений від трудового колективу, мають право надсилати власнику або уповноваженому ним органу (особі) подання про усунення цих порушень, яке розглядається в тижневий термін. У разі відмови усунути порушення або недосягнення згоди у зазначений термін профспілки мають право оскаржити неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб у суді.

   Крім того, відповідно до ст. 15 Закону України «Про оплату праці», форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат, встановлюються саме в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами. Адже законодавство визначає мінімальні гарантії, а конкретний їх розмір встановлюється в колективному договорі господарюючого суб’єкту, але на рівні, не нижчому від визначеного законом. При цьому, договір може передбачати і додаткові, порівняно з чинним законодавством і угодами, гарантії, соціально-побутові пільги. Однак норми, які погіршують становище працівників у порівнянні з діючим законодавством України, визнаються не дійсними.

   Тому на виконання Закону України «Про колективні договори і угоди» підприємствам, установам, організаціям району необхідно забезпечити проведення засідань трудових колективів щодо виконання колективного договору у 2018 році та укладання нового договору на наступний короткостроковий термін, з урахуванням норм галузевих угод.

   Для  цієї  роботи  рекомендуємо  максимально   використати  Двомісячник  з  укладання  колективних  договорів.  Забезпечити  своєчасне  проведення  повідомної  реєстрації  кожного  колективного    договору  в  управлінні  соціального  захисту  населення  Борівської  районної  державної  адміністрації  і  організувати  в  подальшому  належний  контроль  за  їх  виконанням.

   Управління соціального захисту населення Борівської районної державної адміністрації  наголошує - колективний договір є найважливішим інструментом захисту трудових прав і гарантій працівників, тому настійно рекомендують не йти шляхом пролонгації колективних договорів, а укладати нові або вносити зміни і доповнення в діючі.

   За  довідками з  питань  колективно-договірного врегулювання трудових  відносин  звертатися  до  управління  соціального  захисту  населення  Борівської райдержадміністрації,  тел. 6-13-01