• Головна
  • Новини
  • Події
  • Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві - право працівників та обов’язок роботодавців!

Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві - право працівників та обов’язок роботодавців!

Розслідування  нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві - право працівників та обов’язок роботодавців! 9 січня 2020

        Відповідно до Конституції України кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки та перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.

       Окрім цього у Конституції України передбачено право кожного громадянина на  належні, безпечні й здорові умови праці. Належними умовами праці слід вважати справний стан машин, верстатів і пристроїв, належну якість матеріалів та інструментів, необхідних для виконання роботи аби уникнути нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві. Але, на жаль, трапляються випадки виробничого травматизму.

        Як показує практика серед основних причин настання нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві переважають: невиконання вимог інструкцій з охорони праці, порушення правил безпеки руху, невиконання посадових обов’язків, не проводяться навчання з питань охорони праці за професією чи роботою, не проводяться перевірки знань з охорони праці, працівники не проходять медичний огляд (попередній та/або періодичний).

        Управління соціального захисту населення Борівської районної державної адміністрації спільно з Ізюмським відділенням УВД ФССУ в Харківській області інформують, що постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 337 затверджено Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві (Далі-Порядок). Цей Порядок визначає процедуру проведення розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, що сталися з особами, визначеними частиною першою статті 35 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», а саме:

  • особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання або у фізичних осіб, а також обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах, фізичні особи - підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню від нещасного випадку на інших підставах;
  • учні та студенти навчальних закладів, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти, залучені до будь-яких робіт під час, перед або після занять; під час занять, коли вони набувають професійних навичок; у період проходження виробничої практики (стажування), виконання робіт на підприємствах;
  • особи, які утримуються у виправних закладах та залучаються до трудової діяльності на виробництві цих установ або на інших підприємствах за спеціальними договорами.

          Вимоги Порядку поширюються на всіх юридичних і фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю.

    Пункти 142-143 даного Порядку передбачають, що особи, які проводили розслідування нещасних випадків та/або гострих професійних захворювань (отруєнь), причин виникнення хронічних професійних захворювань (отруєнь), аварій, несуть відповідальність згідно із законодавством за своєчасність та об’єктивність їх розслідування, обґрунтованість прийнятих рішень та виконання інших обов’язків, визначених цим Порядком.

    Особи, які порушують або не виконують вимоги цього Порядку, створюють перешкоди розслідуванню або надають неправдиві свідчення, несуть відповідальність згідно із законодавством

    Для недопущення випадків травматизму, уникнення професійних захворювань та аварій управління соціального захисту населення Борівської районної державної адміністрації спільно з Ізюмським відділенням УВД ФСНВУ в Харківській області рекомендують роботодавцям своєчасно проводити заходи з профілактики виробничого травматизму на підприємствах, організаціях та установах Борівського району. Створювати безпечні умови праці, організовувати медогляди працівників та контролювати виконання рекомендацій медзакладів, забезпечувати працівників засобами індивідуального захисту, спецодягом та спецвзуттям.

   Нагадуємо ще раз, що з 1 липня 2019 року діє новий Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 337.