• Головна
  • Новини
  • Події
  • Реалізація пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб

Реалізація пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб

Реалізація пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та  внутрішньо переміщених осіб 15 червня 2017

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 року №1154 «Про реалізацію пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та  внутрішньо переміщених осіб» з 1 грудня 2016 року по 1 червня 2018 року у Львівській, Полтавській та Харківській областях реалізується пілотний проект із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та  внутрішньо переміщених осіб.

Цією постановою затверджено Порядок реалізації даного проекту, яким визначено механізм  його реалізації.

Учасниками пілотного проекту є непрацюючі працездатні особи з числа:

- членів малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;

- внутрішньо переміщених осіб.

З метою участі в пілотному проекті зазначені особи звертаються до управління соціального захисту населення за фактичним місцем проживання/перебування з відповідною заявою, з зазначенням в ній форм участі в  пілотному проекті, вибрані нею та  документами, які підтверджують статус таких осіб (довідка про отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, довідка про взяття на  облік внутрішньо переміщеної особи).

Залучення учасників пілотного проекту до роботи здійснюється центром зайнятості шляхом:

- сприяння  працевлаштуванню, в тому числі на нові робочі місця;

- надання  безвідсоткової фінансової допомоги на поворотній основі для організації підприємницької діяльності;

- пропонування участі в громадських роботах.

Місцеві органи виконавчої влади, селищна та сільські ради разом із районним центром зайнятості організовують відповідно  до законодавства про  зайнятість населення громадські роботи для учасників пілотного проекту, зокрема із соціального супроводу та надання соціальних послуг особам з інвалідністю, людям похилого віку та особам, звільненим з військової служби після участі в антитерористичній операції.

У разі залучення до реалізації пілотного проекту осіб з числа  членів малозабезпечених сімей, які  отримують державну соціальну допомогу  малозабезпеченим сім’ям, які  перебувають у складних життєвих обставинах, до списків додаються пропозиції районного центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді, районного центру зайнятості в межах їх компетенції щодо виду участі таких осіб у пілотному проекті.

Залучення до реалізації проекту осіб, які отримують соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям і доглядають за інвалідами  І групи або інвалідами І і ІІ групи внаслідок психічного розладу, які за  висновком лікарської комісії  медичного закладу потребують  постійного стороннього догляду а також фізичних осіб, які надають соціальні послуги, здійснюється за умови забезпечення  установами соціального обслуговування або громадськими чи благодійними організаціями послугами членів малозабезпеченої сім’ї, які не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги.

У разі залучення до реалізації пілотного проекту таких непрацюючих осіб, виплата їм відповідно до законодавства як непрацюючим особам надбавки (допомоги) та щомісячні компенсаційні виплати на догляд припиняються з місяця, що настає за місяцем, у якому особу було залучено до роботи, та поновлюються з місяця, що настає після припинення участі у пілотному проекті.

Для вирішення питань реалізації пілотного проекту розпорядженням  Харківської обласної державної адміністрації від 17 лютого 2017 року № 55 «Про забезпечення реалізації у Харківській області  пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та  внутрішньо переміщених осіб» створено Комісію з  реалізації у Харківській області пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та  внутрішньо переміщених осіб та затверджено її Положення.

Для  отримання фінансової допомоги можливі учасники пілотного проекту заповнюють анкету за формою, затвердженою Міністерством  соціальної політики України, за допомогою якої здійснюється відбір учасників в пілотному проекті.

Особи, які не відповідають критеріям, зазначеним  в анкеті, можуть бути залучені до участі в пілотному проекті для отримання послуг із сприяння працевлаштуванню, у тому числі на нові робочі місця, та участі в громадських роботах.

Відбір учасників  пілотного проекту, яким надається можливість для організації підприємницької діяльності шляхом надання фінансової допомоги, здійснюється вищезазначеною комісією шляхом розгляду відповідних бізнес-планів і рекомендацій районного центру зайнятості, поданих після їх професійного консультування.

Комісія щокварталу заслуховує на засіданнях доповіді учасників пілотного проекту про провадження ними підприємницької діяльності.

З кожним учасником пілотного проекту, щодо якого комісією прийнято рішення про надання йому фінансової допомоги обласним і районним центрами зайнятості та управлінням соціального захисту населення, укладається чотиристоронній договір.

У разі виявлення обласним,  районним  центрами зайнятості чи управлінням соціального захисту населення факту невиконання учасником пілотного проекту умов договору зазначені сторони можуть ініціювати розгляд на засіданні комісії питання щодо розірвання такого договору та повернення  учасником пілотного проекту отриманих ним коштів. Матеріали щодо порушення учасником пілотного проекту  умов договору  збирає та подає на розгляд комісії сторона, яка ініціює розгляд питання.

Фінансова допомога надається одноразово шляхом оплати обласним центром зайнятості за заявою-дорученням учасника пілотного проекту, який має статус фізичної особи – підприємця, витрат на закупівлю обладнання та матеріалів для організації підприємницької діяльності, передбачених бізнес-планом.

Розмір фінансової допомоги не може перевищувати 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на початок   відповідного року. (На  даний час  64,0 тис. грн.).

Сума фінансової допомоги, яка повертається, зменшується на суму сплачених учасником пілотного проекту податків, зборів (обов’язкових платежів) і єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Фінансова допомога не повертається, якщо сума сплачених у відповідному році вищезазначених платежів перевищує суму фінансової допомоги, що повинна бути повернута за такий рік та у разі , коли учасник пілотного проекту працевлаштовує в перший рік участі в пілотному проекті не менш як двох інших осіб із числа членів малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям,  внутрішньо переміщених осіб, або осіб, звільнених з військової служби після участі в антитерористичній операції, строком не  менш як на два  роки (за направленням районного центру зайнятості).

Дохід за  шість місяців, отриманий учасником пілотного проекту у період участі в пілотному проекті, не враховується під час призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Для отримання відповідей на додаткові питання просимо звертатись до управління соціального захисту населення Борівської районної державної адміністрації та до Борівського районного центру зайнятості за телефоном (05759) 6-13-01, (05759) 6-68-05.