• Головна
  • Новини
  • Події
  • 17 червня відзначається міжнародною спільнотою як Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухами.

17 червня відзначається міжнародною спільнотою як Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухами.

17 червня відзначається міжнародною спільнотою як Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухами. 14 червня 2017

Деградація земель та опустелювання вже давно набули глобального виміру та є одними з найбільших викликів для сталого розвитку людства, спричиняючи серйозні проблеми як екологічного, так і соціально-економічного характеру, включаючи голод та вимушену міграцію населення.

Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 19.12.2007 № 62/195 було проголошено Декаду ООН щодо пустель та опустелювання (2010 - 2020 роки).

За даними міжнародних організацій та експертів за період з 1981 по 2003 роки було деградовано 24% ґрунтів планети.

Щорічно людство втрачає 12 мільйонів гектарів земель та 75 мільярдів тон родючих ґрунтів.

На землях, які втрачаються щорічно, можна було б отримувати 20 млн. тон зерна.

Кожну хвилину в світі від голоду вмирає 16 людей, з яких 12 дітей.

Біля 40% населення земної кулі страждає від нестачі води.

До 2030 року потреби у продовольстві, енергії та воді збільшаться щонайменше на 50%, 45% та 30% відповідно.

Землі України також зазнають суттєвого впливу деградаційних процесів, серед яких найбільш масштабними є ерозія (близько 57,5% земель країни), забруднення (біля 20% земель країни), підтоплення територій (близько 12% земель країни).

Щорічно фіксується біля 23 тис. одиниць зсувів.

Внаслідок абразії руйнується до 60% узбережжя Азовського і Чорного морів, протяжність якого, з урахуванням берегової лінії лиманів, становить 2870 км.

Кількість підземних і поверхневих карстопроявів складає близько 27 тисяч.

Не дивлячись на наявність більш ніж 63 тисяч річок (з них 9 – великі, 81 – середня, а решта – малі), Україна належить до вододефіцитних країн.

З метою забезпечення населення та галузей економіки необхідною кількістю води в Україні збудовано 1122 водосховищ загальним об’ємом понад 56 млрд. куб. м та близько 40 тис. ставків, 7 великих каналів довжиною 1021 км та 10 водоводів великого діаметра, якими вода надходить у маловодні регіони України.

Разом з тим, ситуація продовжує загострюватися, серед іншого через зміни клімату, які підштовхують наші екосистеми до межі руйнування, а за неспроможність боротися з деградацією земель ми розплачуємося своєю безпекою.

В рамках КБО, опустелювання розглядається не як процес утворення пустель, а як будь-яка деградація земель під впливом природних чи антропогенних чинників.

На сьогодні, кількість землевласників та землекористувачів в Україні перевищує 25 млн. осіб.

Тому розв’язання проблем деградації земель та опустелювання можливе лише за умови поєднання зусиль органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, наукових установ та експертів, неурядових організацій з тими, хто безпосередньо господарює на землі.

Державна полiтика щодо охорони земель має бути реалiзована шляхом науково обгрунтованого перерозподiлу земель з формуванням рацiональної системи землеволодiнь i землекористувань, з усуненням недолiкiв у розташуваннi земель, створенням екологiчно сталих агроландшафтiв та агросистем, iнформаційного забезпечення правового, економiчного, еколого-економiчного i містобудiвного механiзму регулювання земельних вiдносин на всiх рiвнях господарювання.

Природа не в змозі нескінченно пробачати помилок людини. Необхідно зупинити процес зміни грунту в бік опустелювання. І це ще можливо, якщо сільгоспвиробники будуть думати не тільки про сьогоднішній прибуток, а й про завтрашній день.