Комп’ютеризація та інформатизація діяльності навчальних закладів району

Комп’ютеризація та інформатизація діяльності навчальних закладів району 16 січня 2017

Стрімке зростання обсягів інформації й упровадження інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності людини висувають перед педагогами району важливі завдання щодо підготовки молоді до життя й активної діяльності в умовах глобалізації, модернізації й інформатизації всього суспільства. Сучасні засоби інформаційних та комунікаційних технологій дають можливість підвищення ефективності і якості освітнього процесу в різних його аспектах, відіграючи істотну роль у формуванні нової системи освіти, цілей і змісту навчання, новітніх педагогічних технологій. Мета впровадження інформаційно-комуніка​ційних технологій у навчально-виховний процес - не зробити навчання комп'ютерним, а зробити його ефективним. Водночас слід зазначи​ти, що ефективне використання ІКТ сприяє впро​вадженню розвивального навчання. Розуміючи виняткову роль комп’ютера у сучасному житті кожної людини, Борівська районна державна адміністрація разом з відділом освіти  проводить послідовну цілеспрямовану роботу щодо комп’ютеризації та інформатизації діяльності всіх навчальних закладів району. В 2016 році значно збільшилося та покращилося забезпечення засобами комп’ютерної техніки в навчальних закладах Борівського району. Завдяки організації діяльності освітнього округу згідно проекту Міністерства Фінансів України за підтримки міжнародних спонсорів «24 опорні школи», Окружний опорний заклад «Борівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Борівської районної ради Харківської області ім. Героя Радянського Союзу В.С.Колісника» було забезпечено комп’ютерами (10+1), мультимедійною дошкою та проектором. Спонсорами Польського центру міжнародної допомоги було придбано в  Гороховатську ЗОШ та Підлиманську ЗОШ - філію ООЗ «Борівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Борівської районної ради Харківської області ім. Героя Радянського Союзу В.С.Колісника» -  ноутбук, проектор та принтер, в Ізюмську ЗОШ – 5 комп’ютерів, ноутбук та проектор. На виконання програми «Освітній простір Харківщини» Харківською обласною державною адміністрацією було придбано 30 комп´ютерів для Окружного опорного закладу «Борівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Борівської районної ради Харківської області ім. Героя Радянського Союзу В.С.Колісника», які було розподілено для всього освітнього округу.